6еместо

0

-3
+3

Эл-сөздүк жаңы кошулган же которулган сөздөрдүн оңдоо боюнча

Эл-сөздүккө жаңы сөз кошкондон кийин кайта аны оңдоого мүмкүн эмеспи?

Saltanat Asankozhoeva, 23.10.2015, 19:34
Статус идеи: ожидает рассмотрения

Комментарии

У идеи нет комментариев

Оставить комментарий